Organització Territori

Parròquia de Sant Vicenç de Cabanes

Vist: 230

Sant Vicenç de Cabanes apareix esmentada com a “ecclesia de Cabania” els anys 1279 i 1280, en les Rationes decimarum. Al segle XIV ja apareix amb la denominació “sancti Vicencii de Cabanis” i “ecclesia parrochialis Sancti Vicentii de Cabanis”. L’edifici actual és una construcció del segle XVIII. Hom considera força probable que l’església medieval es correspongui amb les restes d’un temple romànic, descobertes fa molt poc al costat del cementiri de la població, als afores del nucli urbà. Si aquesta suposició és encertada, s’hauria produït un canvi d’emplaçament del temple parroquial1.

La parròquia de Sant Vicenç de Cabanes depenia de l'antic Ardiaconat d'Empúries2.

1 Enciclopedia.cat
2 El Llibre Verd del Bisbe de Girona (1362-1371). El delme i l'estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV, d'Elvis Mallorquí Garcia

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)