Documents

Vilabertran-10690228-Donació de Sunifred Gondemar, d'un alou a Cabanes (28 febrer 1069)

Vist: 642
Donació de Sunifred Gondemar. Font: Biblioteca de Catalunya
Donació de Sunifred Gondemar. Font: Biblioteca de Catalunya

Donació que fa Sunifred Gondemar a Santa Maria de Vilabertran a l'alou que té al comtat de Perelada, a la parròquia de Cabanes, consistent en una casa on habita Guillem Gaubert i una terra situada a l'indret de Torrelles o Clot Gogin, de la que s'indiquen les mides, amb reserva de violari per a ell i per a un dels seus fills, amb obligació de prestar al monestir una gallina, una quartera d'ordi, tasca i braçatge1.

Biblioteca de Catalunya. Perg. 48, Reg. 5503.

"Facta autem .III. kalendas marcii anno .IX.2 regnante Philipo rege.

S. Seniofredi Gundemari, qui hanc cartam fieri iussi, firmavi et testes firmare rogavi. S. Guiloielmi Gauceberti. S. Raimundi Gauceberti, S. Petri Mascot. Ego Seniofredus iamdictus mitto me in baiolia dicte Sce. Maria.

Petrus subdiaconus, qui hanc cartam scripsi et (s.man.) sub die et anno quo supra."1

1 Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300) de Josep M. Marquès. Doc 35
2 Data corregida. Literalment hom llegeix ".LX." i, sobreposat entre les lletres "or", possiblement, de "quatuor".

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)