Documents

Vilabertran-10690216-Donació de Guifred i Adalgarda, de la casa on habiten a Cabanes (16 febrer 1069)

Vist: 597
Donació de Guifred i Adalgarda. Font: Biblioteca de Catalunya
Donació de Guifred i Adalgarda. Font: Biblioteca de Catalunya

Donació que fan Guifred i la seva esposa Adalgarda a la casa de Santa Maria de Vilabertran de la casa on habiten, situada al comtat de Perelada, a la parròquia de Sant Vicenç <de Cabanes>, i que cedeixen amb reserva de violari per a les seves filles Bonadona, Sicardis i Guifreda, les quals en pagaran cens1.

Biblioteca de Catalunya. Perg. 448, Reg. 9709.

"S.Guifredus, s. Adalgarda, qui hanc scripturam donacionis fieri iussimus et firmavimus et firmare rogavimus. S. Bonadona. s. Maria, s. Sichardis, s Guifreda, que confirmamus que supra scriptum est S. Adalberti Tassio.

Bertrande2 sacerdos, qui hanc scripturam donacionis rogatus scripsit cum litteris suprapositis et (s.man.) die et anno quo supra."1

1 Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300) de Josep M. Marquès. Doc 34
2 Escrit aquest nom amb lletres gregues

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)