Documents

Vilabertran-10130927-Donació d'un alou de Cabanes, Vilabertran i Vilatenim (27 setembre 1013)

Vist: 665
Font: Biblioteca de Catalunya. Perg. 171, Reg. 10022
Font: Biblioteca de Catalunya. Perg. 171, Reg. 10022

Donació que fan Dalmau, la seva esposa Doda i Guerau a la seva filla i nepota Ava d'un alou situat al comtat de Perelada, a la vila de Cabanes i als termes de Vilabertran i Vilatenim, constituït per tots el béns que hi tenen, excepte els que Bonadona havia donat a Gaufred, i els alous d'Ava, mare dels atorgants, i de Trutgarda, llur germana, incloent-hi els delmes i primícies de Vilatenim, "quos dederunt parentes nostri ad eclesiolam Sce. Marie de predicta vila Bertrandi".

"Facta ista scriptura donatione .V. kalendas octobris anno .XVIII. regnante Rodberto rege.

S. Dalmathius, s. Doda, s. Gairaldus, nos simul in unum qui hanc scripturam donationis fieri iussimus et firmavimus et firmari rogavimus. S. Guadallus. S. Landericus. S. Bonefilio.

Arnaldus presbiter, qui hac scriptura donatione scripsi et sub (s.man) die et anno suprataxato."1

1 Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300) de Josep M. Marquès. Doc. 8

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)