Borda Ventura

Portal Gironí
Vist: 3595

 La Borda Ventura estava situada a la part alta de la vall de Reixach, juntament amb la Borda Andreua, Borda Pasquala, Borda Riquera i Borda Casadevall resten documentades conjuntament en la venda efectuada per Pau de Palol a favor del clergue Arnau Ponç en la segona meitat del segle XIII. Havien pertangut a la senyoria del castell de Barbavella i estaven localitzades a la vall de Reixach.

En les capbrevacions fetes al comanador de l'Hospital Nou els 1340 i 1341, reconeixen ser homes propis de l'esmentada institució Bonanat Ventura, Bernat Pasqual, Pere Andreu, Pere Riquer i el seu fill, i Guillem Casadevall. Amb els anys desaparegueren i les seves terres s'integraren en altres masos o en formaren de nous1.

1 Els castells i masos de Celrà, per Lluís Camps i Sagué. Taller d'Història de Celrà.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)