Mas Molar de Palagret o Can Marturi

Portal Gironí
Vist: 3583

Anomenat també Can Marturi.

El mas Molar de Palagret es troba situat al començament de la vall de Palagret per la banda del Pedró, a nivell inferior de Can Prat del Puig que li queda a orient, els seus origens s'endinsen en la baixa edat mitjana. L'actual edifici té la façana principal mirant a sud-est i consta de planta baixa i pis. Enlairat respecte del casal, damunt un petit turó, s'alça un considerable porxo, aixopluc en èpoques passades d'estris agrícoles, farratges i palles. En terreny argilós proper al casal s'hi troben un parell de basses -avui plenament integrades a l'entorn- fidel testimoni d'un passat rajoler.

La masada restava, almenys des del segle XIV, sota el domini directe de la senyoria del castell de Palagret; per això, els seus habitants es declaren propis de la Pabordia de Juny de la seu gironina en el capbreu atorgat el 1378 (ADG. Pabordia de Juny). El 1424 l'hereu es deia Miquel Molar i el 1553 un seu descendent s'anomenava Bernat. Cent anys després, el 1670, el patrimoni restava en mans de la pubilla Mariàngela Molar, muller de Jeroni Banyes, la qual feu capbrevació a favor de la senyoria de Palagret (ADG. Pabordia de Juny).

En la primera meitat del XIX Joan Molar, casat amb Narcisa, arribà a heretar el mas. Després d'ells descobrim que l'any 1861 els seus estadants es deien Narcís i Francesc Casellas, fet que provocà el canvi de nom pel qual fins aleshores era conegut. Acabada la Guerra Civil del XX, la propietat fou comprada per Josep Martí, casat amb Maria Presas, que s'hi establí amb el seu pare Martirià. El nom del darrer provocà el rebateig de la propietat amb l'actual Can Marturi1.

1 Els castells i masos de Celrà, per Lluís Camps i Sagué. Taller d'Història de Celrà.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)