Mas Pradell

Vist: 3469

Es troba esmentat com a Manso de Pradello.

El 18 d'octubre de 1270, Arnau de Font, de Madremanya, cedeix i permuta a Bernat de Bellmirall, ciutadà de Girona, i a l'hospital nou de la mateixa ciutat els seus drets sobre el mas Pradell de Millàs per una vinya situada a Madremanya, indret de Grecs. (Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 209)1

El 3 de març del 1271, Pere Gener, comanador de l'hospital nou de Girona, defineix a Bernat de Bellmirall el mas de Pradell, situat al vilar de Millàs, a Madremanya, que tenia per indiví­s amb aquest, pel mas d'Escaldabecs, situat al mateix vilar, que tenien igualment per indiví­s i del qual rep definició. (Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 215)1

El 5 d'octubre de 1312, es documenta l'aprovació de Ramona, vídua d'Arnau de Ribera, cavaller de Calonge, a Pere Gruau, de Monells, i la seva esposa Ramona, el mas Pradell de Millàs amb la seva fàbrica, pel preu de cent sous barcelonins2.

1 "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera
2 Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona, pergamí 451

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)