Mas Bevià

Vist: 4214

El 30 de setembre de 1213, Guillem Ramon de Parlavà defineix a Bernat de Santmartí, de Foixà, el delme i propietat que té a les parròquies de Parlavà i Rupià, el mas de Bevià que habita Bernat Adalbert a Madremanya i el delme de Palau Sardiaca, i en rep homenatge. N. Sunifred, sotsdiaca. (Arxiu Diocesà de Girona, ref.2981)

El 16 de juliol de 1241, Hug de Cervià, la seva esposa Berenguera i el seu fill Guerau venen a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, el domini i prestacions que reben a la meitat del mas de Guillem Adalbert de Bevià, de Madremanya, i el domini sobre l’altra meitat del mateix mas que per ells té Berenguera de Santiscle, pel preu de 500 sous de quatern.
N. Bernat de Vic. (Arxiu Diocesà de Girona, Ref.1241). I també, el mateix dia 16, Hug de Cervià, la seva esposa Berenguera i el seu fill Guerau, garanteixen d’evicció a Pere de Pedrinyà, paborde de l’Almoina, el mas de Guillem Adalbert de Bevià, de Madremanya, que li han venut, i li donen per fermances el seu batlle, Berenguer de Cassà, Arnau d’Abellars i la seva mare Estefania, Artau de Bordils i Arnau d’Abellars. N. Bernat de Vic. S. Ramon de Cassà.(Arxiu Diocesà de Girona, Ref. 4743)

El 30 de juliol de 1321, davant el notari Ramon Viader, de Girona, Guillem de Bevià, de Madremanya, posa el seu mas Bevià sota el domini directe del bisbe. Còpia de 1324, autenticada pel bisbe Pere de Rocabertí­.
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra,Calaix 17, núm. 148a. Còpia: RC ff 191 v- 192r.(Ref.858)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)