Mas Bisbe

Vist: 909

El 5 de desembre de 1310, Guillema, filla de Guillem Torroja, de Madremanya, i esposa de Pere, fill de Pere Bisbe, del mateix lloc, es fa dona pròpia de l'hereu de Guillem d'Aguiló, cavaller, per raó de la seva entrada al mas Bisbe de Madremanya1​.

1 Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona. Pergamí 432.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)