Mas Artau

Vist: 4576

El mas Artau es troba al costat de les terres del mas Llorens. El Llorens van passar a ser propietaris del Mas Artau quan els anys 1381 i 1385, Francesc Artau ven a Ramon Llorens "les cases anomenades Mas Artau" amb les seves terres1.

Tot i la venda, els Artau devien conservar alguna propietat a Salt ja que a l'any 1393, la monarquia atorgà llicència a Francesc Artau, argenter i ciutadà de Girona amb possessions a Salt, per tal d'incorporar-se un tros de rec procendent del Ter per regar un camp seu, sempre que el retornés a l'estat primitiu quan fos necessari2.

1 Els masos fortificats del Pla de Salt, per Xavier Alberch i Josep Burch.
2 Societat i economia a Salt a la baixa edat mitjana, per Lídia Donat i Pérez.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)