Documents

Vilabertran-10690215-Donació de Ramon, prevere, d'unes terres a Llers (15 febrer 1069)

Vist: 588

Donació que fa Ramon, prevere, a Santa Maria de Vilabertran, de dues terres situades al comtat de Besalú, al terme de Llers, el 15 de febrer de 1069.

Arxiu Diocesà de Girona - Vilabertran, pergamí número 7.

"Acta scriptura donationis .XV. kalendas marci anno .VIIII. regnante Philippi regis.

S.Remun presbiter* qui ista scriptura donationis feci, firmavi et firmare rogavi. S. Gocfret Gilaberti. S. Guilielmi subdiaconi. Petrus sacerdos*. Bavinus sacerdos*. Petrus Guadal*. Remundus. S. Poncius Adalbert. Ioannes subdiaconus. S. Remundi Guilielm. S. Remundus Adalbert. S. Bernard Renard.

Ioannes presbiter, qui ista scriptura donacionis scripsit et sub (s.man.) die et anno quo supra."1

1 Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300) de Josep M. Marquès. Doc 33

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)