Documents

Vilabertran-10700304-Donació de Pere Sunifred d'alous situats a Vilademires (4 març 1070)

Vist: 734
Donació de Pere Sunifred 4 març 1070. Font: Biblioteca de Catalunya perg.10026
Donació de Pere Sunifred 4 març 1070. Font: Biblioteca de Catalunya perg.10026

Donació que fa Pere Sunifred (sacerdot) a Santa Maria de Vilabertran d'alous situats al comtat de Besalú, a la parròquia de Sant Mateu de Vilademires, en diversos llocs, i que afronten amb les parròquies de Santa Coloma de Cabanelles, Sant Martí d'Ulmeda, Santa Maria de Segueró i Sant Martí Sesserres.

Pergamí conservat a l'arxiu de la Biblioteca de Catalunya, número 10026. Reg.: Memorial ajustado, núm. 106

"Acta autem hec scriptura -IIII. nonas marci anno .X. regni Philippi regis.

Petrus sacerdos (s.man). qui hanc scripturan donationis fieri iussit et firmavit et firmare rogavit. S. Remundus Adalberti. S. Berengarius Remundi. S. Arnaldus Petri. S. Bernardus. S. Remundus Guilielmi. S. Poncius Adalbertus. Branvinus sacerdos (s. man.). Remundus presbiter+. Gilemus presbiter. Gerallus Eneas, subdiaconus.

Petrus presbiter, qui hanc scripturam scripsit et sub (s.man.) die et anno quo supra."1

1 Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300) de Josep M. Marquès. Doc 41

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)