Can Cervià

Portal Gironí
Vist: 3969

Can Cervià és un casal d'arrels menestrals -com la majoria dels encabits dins la vila- situat a la part baixa del carrer de les Roques, prop de la plaça de l'Església i a llevant de la rectoria.

De planta baixa - amb accés pel carrer de les Roques- planta principal i golfes. Hi destaca una enllosada era a nivell amb el pis principal a la qual s'accedeix des del carrer per una gran entrada porticada.

Els primers Servià -amb aquesta grafia apareixen- s'establiren en el poble al final del segle XV i començaments del XVI (ADG. Llibre de baptismes de la parròquia). En el llibre de naixements de la parròquia hi són anotats tots els nounats de les quatre generacions esdevingudes el segle XVI que duen Servià per cognom. Hem trobat a Pere Cervià, amb l'ocupació de teixidor de lli, en les capbrevacions a favor de la Pabordia de Juny de l'any 1591 (ACG. Pabordia de Juny). El seu pare que també es deia Pere, exercia el mateix ofici a mitjans de la setzena centúria1.

1 Els castells i masos de Celrà, per Lluís Camps i Sagué. Taller d'Història de Celrà.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)